Slovo v kostce
Rada ČNK

Rada ČNK je stálým poradním orgánem výzkumné infrastruktury Český národní korpus. Rada průběžně sleduje vědeckou kvalitu projektu, vyjadřuje se k jeho dalšímu směřování a na svých každoročních zasedáních hodnotí výsledky projektu. Rada byla ustavena v roce 2014, v období 2020–2022 pracuje ve složení:

  • prof. dr. Silvia Bernardini (Department of Interpreting and Translation, University of Bologna)
  • prof. dr. Rafał Górski (Institute of the Polish Language, Polish Academy of Sciences)
  • prof. dr. Jan Hajič (infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, Univerzita Karlova)
  • dr. Simon Krek (Centre for language resources and technologies, University of Ljubljana)
  • prof. dr. Tony McEnery (Linguistics and English Language, Lancaster University)
  • prof. dr. Roland Meyer (Slavonic Studies, Humboldt-Universität zu Berlin)
  • dr. Martin Prošek (Ústav pro jazyk český AV ČR)
Statut rady ČNK