Skrýt
Nastavení
Slovo v kostce
Rada ČNK

Rada ČNK je stálým poradním orgánem výzkumné infrastruktury Český národní korpus. Rada průběžně sleduje vědeckou kvalitu projektu, vyjadřuje se k jeho dalšímu směřování a na svých každoročních zasedáních hodnotí výsledky projektu. Rada byla ustavena v roce 2014, v období 2018–2020 pracuje ve složení:

  • prof. dr. Neil Bermel (Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield)
  • prof. dr. Mark Davies (Brigham Young University, USA)
  • prof. dr. Jan Hajič (MFF UK, infrastruktura LINDAT/CLARIN)
  • prof. dr. Roland Meyer (Slavonic Studies, Humboldt-Universität zu Berlin)
  • dr. Simon Krek (Centre for language resources and technologies, University of Ljubljana)
  • dr. Martin Prošek (Ústav pro jazyk český AV ČR)
  • dr. Mária Šimková (Slovenský národný korpus, JÚĽŠ SAV Bratislava)
Statut rady ČNK