AplikaceAplikace
Příruční knihovna ÚČNK

Knihovna ÚČNK není běžnou knihovnou FF UK, je knihovnou příruční (určenou pracovníkům ÚČNK) a většina jejího fondu byla zakoupena z grantových prostředků. Některé knihy je možné si po dohodě zapůjčit absenčně, větší část fondu však pouze prezenčně. Fond je téměř výlučně zaměřen na problematiku korpusové lingvistiky.

Informace o běžných knihovnách FF UK.

Vyhledat

Vyhledává se podřetězec. Jsou-li vyplněny obě položky, vypíší se knihy vyhovující oběma.