English version below
Srpen 2016 | Facebook

Nedostupnost služeb ČNK

Na dny 22. – 26.8. 2016 je v rámci rekonstrukce hlavní budovy FF UK naplánován přesun serverovny a s tím spojená odstávka všech serverů a počítačové sítě na fakultě. Po tuto dobu budou proto nedostupné veškeré služby ČNK včetně vyhledávání v korpusu a webových stránek.

Za nepříjemnosti se omlouváme.

August 2016 | Facebook

CNC services out of order

On 22–26 August 2016, due to the major reconstruction of the Faculty of Arts, the server room in the main building is going to be relocated, which will cause a temporary shutdown of all servers and the whole computer network at the Faculty. During that period all CNC services will be unavailable, including the web pages and corpus search.

We are sorry for any inconvenience.

Ústav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
www.korpus.cz | ucnk@korpus.cz | +420 221 619 837