AplikaceAplikace
Pro školy - repozitář korpusových cvičení

Typy a výhody korpusových cvičení

  • vycházejí z autentických psaných i mluvených textů
  • jsou vhodná pro žáky ZŠ i studenty SŠ ve výuce češtiny i cizích jazyků
  • jsou ideálním domácím úkolem, který bude studenty bavit
  • pracovní listy lze snadno stáhnout i vytisknout jako zadání
  • více informací najdete v manuálu
  • Jak citovat:
    Lukešová, L. (ed.) (2017). Pro školy - repozitář korpusových cvičení. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://korpus.cz/proskoly>.

Hledejte pomocí štítků

Kliknutím vyberte, dalším kliknutím zrušte

22. Česká přísloví

22. 10. 2018 ČCJ papír počítač slovní zásoba B2 C1 spojování hledání

21. Moderní elektronika - slovní zásoba

22. 10. 2018 ČCJ papír slovní zásoba B2 C1 pozorování doplňování mix

20. Česká přirovnání

22. 10. 2018 ČCJ počítač slovní zásoba B2 C1 doplňování hledání

19. Rozdíly ve významu slov

15. 5. 2018 ČCJ počítač slovní zásoba B2 C1 porovnávání hledání

18. Idiomy se slovem srdce

15. 5. 2018 ČCJ počítač slovní zásoba B2 C1 doplňování hledání

17. Podobně vypadající slova s odlišným významem (tzv. paronyma)

21. 7. 2017 ČJ počítač projektor slovní zásoba rodilý 8.-9. roč. porovnávání hledání

16. Typická substantiva v české poezii

21. 7. 2017 ČJ počítač projektor slovní zásoba stylistika rodilý 6.-7. roč. 8.-9. roč. hledání

15. Typická adjektiva v publicistice

21. 7. 2017 ČJ počítač projektor slovní zásoba stylistika rodilý 6.-7. roč. 8.-9. roč. hledání

14. Nejčastější slova

19. 6. 2017 ČJ počítač projektor slovní zásoba stylistika rodilý 6.-7. roč. 8.-9. roč. porovnávání hledání

13. Centrum a periferie slovní zásoby

5. 4. 2017 ČJ počítač projektor slovní zásoba rodilý 8.-9. roč. porovnávání hledání

12. Regionální varianty u tvarů slovesa chtít

5. 4. 2017 ČJ počítač projektor tvarosloví rodilý 6.-7. roč. 8.-9. roč. porovnávání hledání

11. Vykřičník v textech

5. 4. 2017 ČJ počítač projektor skladba stylistika rodilý 6.-7. roč. 8.-9. roč. hledání

10. Zdvojené souhlásky v českých slovech

2. 3. 2017 ČJ počítač projektor slovotvorba rodilý 8.-9. roč. hledání

9. Výběr správného synonyma podle kontextu (říkat, vyprávět, mluvit, povídat si, diskutovat, bavit se)

2. 3. 2017 ČCJ papír slovní zásoba stylistika B1 B2 doplňování

8. Fráze Je mi… na základě překladů do AJ

2. 3. 2017 ČCJ papír slovní zásoba skladba A2 B1 pozorování

7. Dubletní psaní spřežek – dohromady, nebo zvlášť?

2. 3. 2017 ČJ počítač pravopis rodilý 8.-9. roč. hledání

6. Přechodníkové tvary v současné češtině

2. 3. 2017 ČJ počítač tvarosloví stylistika rodilý 8.-9. roč. hledání

5. Doplňování slova podle kontextu

2. 3. 2017 ČJ papír slovní zásoba stylistika rodilý 8.-9. roč. doplňování

4. Předponové varianty od slovesa psát

25. 11. 2016 ČJ počítač projektor slovotvorba rodilý 6.-7. roč. 8.-9. roč. hledání

3. Slovní spojení v různých komunikačních stylech

24. 11. 2016 ČJ papír slovní zásoba stylistika rodilý 6.-7. roč. 8.-9. roč. zařazování

2. Vid a rozkaz

20. 11. 2016 ČJ papír mix rodilý 8.-9. roč. mix

1. Doplňování správné předpony podle kontextu

19. 11. 2016 ČJ papír slovotvorba rodilý 6.-7. roč. doplňování
Máte nápad?