Skrýt
Nastavení
Korpus pro školy

Typy a výhody korpusových cvičení

  • vycházejí z autentických psaných i mluvených textů
  • jsou vhodná pro žáky ZŠ i studenty SŠ ve výuce češtiny i cizích jazyků
  • jsou ideálním domácím úkolem, který bude studenty bavit
  • pracovní listy lze snadno stáhnout i vytisknout jako zadání
  • více informací najdete v manuálu

Hledejte pomocí štítků

Kliknutím vyberte, dalším kliknutím zrušte

Rozdíly ve významu slov

15. 5. 2018 ČCJ počítač slovní zásoba B2 C1 porovnávání hledání

Idiomy se slovem srdce

15. 5. 2018 ČCJ počítač slovní zásoba B2 C1 doplňování hledání
Podobně vypadající slova s odlišným významem (tzv. paronyma) 21. 7. 2017 ČJ počítač projektor slovní zásoba rodilý 8.-9. roč. porovnávání hledání
Typická substantiva v české poezii 21. 7. 2017 ČJ počítač projektor slovní zásoba stylistika rodilý 6.-7. roč. 8.-9. roč. hledání
Typická adjektiva v publicistice 21. 7. 2017 ČJ počítač projektor slovní zásoba stylistika rodilý 6.-7. roč. 8.-9. roč. hledání
Nejčastější slova 19. 6. 2017 ČJ počítač projektor slovní zásoba stylistika rodilý 6.-7. roč. 8.-9. roč. porovnávání hledání

Centrum a periferie slovní zásoby

5. 4. 2017 ČJ počítač projektor slovní zásoba rodilý 8.-9. roč. porovnávání hledání
Regionální varianty u tvarů slovesa chtít 5. 4. 2017 ČJ počítač projektor tvarosloví rodilý 6.-7. roč. 8.-9. roč. porovnávání hledání
Vykřičník v textech 5. 4. 2017 ČJ počítač projektor skladba stylistika rodilý 6.-7. roč. 8.-9. roč. hledání
Zdvojené souhlásky v českých slovech 2. 3. 2017 ČJ počítač projektor slovotvorba rodilý 8.-9. roč. hledání
Výběr správného synonyma podle kontextu (říkat, vyprávět, mluvit, povídat si, diskutovat, bavit se) 2. 3. 2017 ČCJ papír slovní zásoba stylistika B1 B2 doplňování
Fráze Je mi… na základě překladů do AJ 2. 3. 2017 ČCJ papír slovní zásoba skladba A2 B1 pozorování
Dubletní psaní spřežek – dohromady, nebo zvlášť? 2. 3. 2017 ČJ počítač pravopis rodilý 8.-9. roč. hledání
Přechodníkové tvary v současné češtině 2. 3. 2017 ČJ počítač tvarosloví stylistika rodilý 8.-9. roč. hledání
Doplňování slova podle kontextu 2. 3. 2017 ČJ papír slovní zásoba stylistika rodilý 8.-9. roč. doplňování
Předponové varianty od slovesa psát 25. 11. 2016 ČJ počítač projektor slovotvorba rodilý 6.-7. roč. 8.-9. roč. hledání
Slovní spojení v různých komunikačních stylech 24. 11. 2016 ČJ papír slovní zásoba stylistika rodilý 6.-7. roč. 8.-9. roč. zařazování
Vid a rozkaz 20. 11. 2016 ČJ papír mix rodilý 8.-9. roč. mix
Doplňování správné předpony podle kontextu 19. 11. 2016 ČJ papír slovotvorba rodilý 6.-7. roč. doplňování
Máte nápad?