Skrýt
Nastavení

Fórum uživatelů bylo zřízeno na jaře roku 2014 primárně jako centrum rychlé pomoci a poradna při problémech s užíváním našich nástrojů a dat. Chtěli bychom se touto cestou od uživatelů dozvědět víc o tom, jak se naše nástroje užívají, v čem spočívají nejčastější problémy a jaké nové funkce by si přáli.

Fórum uživatelů je přístupné všem registrovaným uživatelům ČNK a obsahuje tyto části:

  • poradna (když nevíte, jak položit složitý dotaz, jak používat nástroje atp.)
  • hlášení chyb v jednotlivých nástrojích (předem děkujeme za zpětnou vazbu)
  • FAQ aneb Na co se nás často ptáte
Vstupte do poradny
Vědecká rada projektu ČNK

Vědecká rada ČNK je nejvyšším poradním orgánem projektu. Členům rady je každoročně předkládána Výroční zpráva, na jejíž oponentuře se vyjadřují mj. k činnosti projektu za sledované období a k jeho dalšímu směřování. Rada byla ustavena v roce 2014, v období 2016–2018 pracuje ve složení:

  • prof. Tilman Berger (Slavisches Seminar, Universität Tübingen)
  • prof. Neil Bermel (Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield)
  • prof. Jan Hajič (MFF UK, infrastruktura LINDAT/CLARIN)
  • dr. Pavla Kochová (ÚJČ AV ČR)
  • Dalibor Lehečka (ÚJČ AV ČR, infrastruktura RIDICS)
  • dr. Mária Šimková (JÚĽŠ SAV Bratislava)
  • dr. Miloslav Vondráček (PdF UHK)
Statut fóra uživatelů a vědecké rady ČNK