Frázová banka akademické češtiny

Podpora výzkumu a výuky akademického psaní

O projektu

Projekt se zaměřuje na problematiku komunikace ve vědě a na češtinu jako jazyk vědy. Vychází vstříc poptávce po výuce akademického psaní v češtině a v souvislosti s tím i po lepším poznání akademické češtiny, používané nejen ve vědách společenských a humanitních, ale také přírodních a technických.

Zájemcům o tuto problematiku jsou k dispozici tři hlavní výstupy projektu:

  • Frázová banka akademické češtiny (Homoláč et al., 2023);
  • Korpus akademické češtiny (Vondřička et al., 2023);
  • Využití frázové banky akademické češtiny ve výuce odborného psaní: Vysokoškolská didaktická příručka (Etchegoyen Rosolová – Kašpárková, 2023).

Tyto tři výstupy jsou provázané. Frázová banka vznikla na základě ruční excerpce korpusu a do korpusu zpětně také odkazuje. Didaktická příručka poskytuje metodický návod, jak pracovat s frázovou bankou a také s korpusem ve výuce akademického psaní.

Projekt frázové banky je v českém prostředí nový a propojením frázové banky s korpusem vědeckých textů je unikátní i v mezinárodním kontextu.

Projekt podpořila Technologická agentura České republiky v programu Éta (PID: TL05000309). Na projektu spolupracovali pracovníci ze tří institucí:

  • Jiří Homoláč, Kamila Etchegoyen Rosolová, Jana Hoffmannová, Petr Kaderka, Jakub Kopecký a Tamah Sherman z Ústavu pro jazyk český AV ČR;
  • Michal Křen a Pavel Vondřička z Ústavu Českého národního korpusu FF UK;
  • Alena Kašpárková z Writing Support Centra VŠB-TUO.

Co frázová banka nabízí

Frázová banka poskytuje uživatelům utříděné informace o nejběžnějších akademických frázích, tj. spojení dvou a více slov, která se typicky vyskytují ve vědeckých textech a jsou součástí výkladové a argumentační struktury textu (Homoláč et al., 2023). Každé heslo obsahuje úplný a zkrácený popis fráze spolu s příklady z různých vědeckých oborů. V každém hesle je uvedeno, jaký výkladový/rétorický krok je danou frází realizován a v jaké hlavní části textu se obvykle daná fráze nachází (Úvod, Metody, Analýza a výsledky, Diskuse a závěr). Kliknutím na tlačítko „Hledat příklady“ se uživatelé dostanou do Korpusu akademické češtiny a tam naleznou další příklady dané fráze v kontextu, včetně informací o zdrojových textech.

Vstup do frázové banky

Reference

  • Etchegoyen Rosolová, K. – Kašpárková, A. (2023): Využití frázové banky akademické češtiny ve výuce odborného psaní: Vysokoškolská didaktická příručka. Praha – Ostrava: Ústav pro jazyk český AV ČR – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
  • Homoláč, J. – Křen, M. – Kašpárková, A. – Etchegoyen Rosolová, K. – Hoffmannová, J. – Kaderka, P. – Kopecký, J. – Sherman, T. – Vondřička, P. (2023): Akademické psaní a frázové banky. Slovo a slovesnost, 84 (4), 303–321. https://doi.org/10.58756/s4348418
  • Homoláč, J. – Křen, M. – Kašpárková, A. – Etchegoyen Rosolová, K. – Hoffmannová, J. – Kaderka, P. – Kopecký, J. – Sherman, T. – Vondřička, P. (2023): Frázová banka akademické češtiny. Praha – Ostrava: Ústav pro jazyk český AV ČR – Ústav Českého národního korpusu FF UK – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. https://korpus.cz/frazova-banka
  • Vondřička, P. – Kaderka, P. – Hoffmannová, J. – Homoláč, J. – Kocek, J. – Kopecký, J. – Křen, M. – Sherman, T. (2023): Korpus akademické češtiny, verze 1 z 20. 11. 2023. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK – Ústav pro jazyk český AV ČR. http://www.korpus.cz
Technologická agentura České republiky Program ÉTA