AplikaceAplikace

Seminář ÚČNK

Nadcházející semináře

Místo konání
Panská 890/7 (Kaunický palác), 1. patro levého křídla
Online
seminář je přenášen také online, v případě zájmu o link prosím napište Kláře nebo Michalovi.
Čas konání
úterý, 13:00, není-li uvedeno jinak
Datum Téma · Přednášející · Abstrakt

Představení grantového projektu GAČR Velké jazykové modely prizmatem korpusové lingvistiky

  1. Jiří Milička

Poznej své metrum

  1. Robert Kolár

Přednášející představí Korpus českého verše a aplikace, které s ním umožňují pracovat. Pozornost bude věnována zejména jejich praktickému využití doma i ve škole. Zájemci si mohou připravit vlastní básně, které hodíme do stroje.

 

Fašismus z výprodeje: Jak slova a jejich kontexty mění svět

  1. Hana Dufková

Jazyk je jedním z důležitých nástrojů budování ideologií a hlavním prostředkem manipulace. Snadnou cestou k ovlivňování společnosti je používání klíčových výrazů, které na sebe vážou specifické, často negativní konotace. Tyto konotace už dávno nemusejí souviset s faktickým obsahem, například fašismus už dávno není jen italskou poválečnou ideologií, ale v podstatě vším: mluví se o fašismu duhovém, liberálním, komerčním. Ve svém příspěvku se pokusím ukázat, co o vzestupu fašistů, fašismu, nacistů a nacismu v našem jazykovém prostředí umějí říct jazykové korpusy a proč je nezbytné o těhle fenoménech mluvit ve škoní výuce, a to nejen češtiny.

Text jako strom? K anotaci tzv. globální koherence v češtině

  1. Lucie Poláková

V přednášce představím projekt GA ČR zaměřený na teoretický výzkum a následné korpusové zachycení tzv. globální koherence v českých psaných textech. Analýza je založena na hierarchické strukturaci nižších a vyšších textových jednotek a na existenci vztahů soudržnosti mezi těmito jednotkami na všech úrovních hierarchie. Umožnuje tak odlišit jednotlivá témata a podtémata v textu, vztahy mezi nimi či relativní důležitost jednotlivých textových segmentů pro smysl celkového sdělení. Zaměřím se jak na výhody tohoto přístupu k textu, tak na jeho meze, týkající se především reprezentace a otázek interpretace textu.