AplikaceAplikace

Seminář ÚČNK

Harmonogram pro akademický rok 2023/2024

Místo konání
Panská 890/7 (Kaunický palác), 1. patro levého křídla
Online
seminář je přenášen také online, v případě zájmu o link prosím napište Kláře nebo Michalovi.
Čas konání
úterý, 13:00, není-li uvedeno jinak
Datum Téma · Přednášející · Abstrakt

Velké úterý

Korpusová analýza a historický výzkum: případová studie lexika pro koně ve střední a raně moderní angličtině

  1. Mgr. Bc. Zuzana Vařáková

Korpusová analýza se neřadí mezi metody, které by byly typicky využívané historiky, přesto však nelze opomenout její nesporný přínos při řešení celé řady otázek. Připravovaný příspěvek se proto pokusí představit možnosti a limity korpusové analýzy v historickém výzkumu. Pro tento účel se zaměří na téma z okruhu historických animal studies, válečné a šlechtické koně ve středověku a raném novověku, a to formou případových studií čtyř vybraných slov: destrier, palfrey, steed a courser. Na jejich příkladu bude demonstrováno, co všechno může korpusová analýza a studium (nejen) adjektivních kolokací prozradit o vnímání zvířat v minulosti, o proměnách jejich využití a o jejich vztazích s lidmi.