AplikaceAplikace

Text jako strom? K anotaci tzv. globální koherence v češtině

Datum
Přednášející
  1. Lucie Poláková
Abstrakt

V přednášce představím projekt GA ČR zaměřený na teoretický výzkum a následné korpusové zachycení tzv. globální koherence v českých psaných textech. Analýza je založena na hierarchické strukturaci nižších a vyšších textových jednotek a na existenci vztahů soudržnosti mezi těmito jednotkami na všech úrovních hierarchie. Umožnuje tak odlišit jednotlivá témata a podtémata v textu, vztahy mezi nimi či relativní důležitost jednotlivých textových segmentů pro smysl celkového sdělení. Zaměřím se jak na výhody tohoto přístupu k textu, tak na jeho meze, týkající se především reprezentace a otázek interpretace textu.