AplikaceAplikace

Protetické v- v ČR

Datum
Přednášející
  1. Jan Chromý
Abstrakt

Přednáška představí výsledky projektu GAČR Sociolingvistická analýza užívání protetického v- v Čechách, v rámci kterého se zkoumalo užívání tohoto jevu v 5 městech (v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové a Brně). Pozornost bude zaměřena jak na jazykové faktory, tak na sociální faktory, které ovlivňují užívání v-. Výsledky budou rovněž srovnány s dosavadní literaturou k tématu.