AplikaceAplikace

Kontrastivní lingvistika s paralelním korpusem InterCorp: případ intenzifikátoru quite

Datum
Přednášející
  1. Michaela Martinková
Materiály
Abstrakt

Anglický intenzifikátor quite je podle lingvistické literatury polyfunkční: s významy, které je možno konstruovat jako ohraničené, maximalizuje, s významy konstruovanými jako neohraničené spíše intenzitu snižuje (např. Paradis 2008). V americké angličtině však quite může fungovat i jako tzv. booster (Quirk et al. 1985).

Analýza českých korespondencí adjektivních konstrukcí s intenzifikátorem quite ukázala vedle případů disambiguace na vysoké procento nulových korespondencí a na jeho pragmatickou spíše než sémantickou funkci (Aijmer a Altenberg 2002). Podobným směrem ukazuje i analýza korespondencí španělských, což je v souladu s Johanssonovou tezí o tom, že skrze překlad lze vidět význam (např. 2007). České protějšky jsou dále testovány s ohledem na přítomnost určitých „contextual cues“. Doposud byl pro diagnostiku funkce výrazu quite využit typ adjektiva (Levshina 2014), ten je ale někdy obtížné určit, protože adjektivum může vlivem kontextové modulace měnit svůj “construal” (Paradis 2008). V prezentaci se proto zaměřím na jev jiný – přítomnost negativního prefixu v adjektivu. Na obousměrném vyrovnaném korpusu angličtiny a češtiny (vytvořeném v InterCorpu) pak určuji tzv. mutual correspondences (Altenberg 1999) anglického quite a jeho nejčastějšího, podobně dvojznačného českého protějšku docela. Prezentace tak v neposlední řadě na případu intenzifikátoru quite ukazuje různé způsoby práce s paralelním korpusem.

Pozn.: Anotace včetně seznamu literatury je k dispozici ke stažení (modré tlačítko vpravo).