AplikaceAplikace

Korpus do škol

Datum
Přednášející
  1. Lucie Chlumská
Abstrakt

V rámci semináře bych ráda shrnula dosavadní aktivity ČNK, které souvisejí s využitím korpusu na základních a středních školách. V první, teoretičtější části mj. stručně představím dva výzkumy, které se tématu věnovaly (pilotní analýza dětské slovní zásoby na základě knih pro děti a korpusu SKRIPT a revize vyjmenovaných slov na základě korpusových dat) a v druhé, praktičtější části bych ráda upozornila na některé české i zahraniční aplikace, kterými bychom se mohli inspirovat při tvorbě dalších nástrojů.

Materiály ke stažení