AplikaceAplikace

Slovník afixů užívaných v češtině: jak pracoval s korpusovými daty

Datum
Přednášející
  1. Josef Šimandl
  2. Klára Osolsobě
Abstrakt

Prezentován bude jednak sám slovník a otázky tvoření slov, k nimž může inspirovat, jednak budou představeny způsoby práce s korpusovými daty v jednotlivých typech hesel. Pozornosti neujde ani vágnost některých slovotvorných prostředků nebo spolehlivost korpusových zjištění.