AplikaceAplikace

Zpracování posesivních zájmen v druhém jazyce z kontrastivní perspektivy

Datum
Přednášející
  1. Eva Flanderková
  2. Barbara Mertins
Abstrakt

V přednášce (WiP) se zaměříme na osvojování posesivních zájmen v češtině, němčině a norštině. Popíšeme jejich zpracování rodilými mluvčími a navrhneme hypotézy pro jejich osvojování mluvčími druhého jazyka.