AplikaceAplikace

Metafory, kterými (se) učíme… nebo ne? Aneb cesta do hlubin študákovy metafor

Datum
Přednášející
  1. Róbert Bohát
Abstrakt

Mohly by metafory učení (se) poskytnout hlubší sondu do „študákovy“ (ale i kantorovy) duše? Jinými slovy, jaké jsou současné metafory učení (se) a jak ovlivňují úspěch či neúspěch kognitivních procesů při výuce? Jako výchozí bod pro další výzkum začíná tato studie shrnutím a kvalitativní analýzou autentických metafor učení (se) zaznamenaných v procesu výuky a z pedagogických dokumentů v průběhu vice než 10 let na anglickojazyčné střední škole International School of Prague. Dalším krokem bude využití nástrojů kognitivní a korpusové lingvistiky, které pomůžou tyto kvalitativní důkazy kategorizovat a kvantifikovat. Za tímto účelem bude vybudován Corpus Comenius (předložím náčrt jeho zamýšlené struktury) s anotací metafor podle metody MIPVU (Pragglejaz 2007). Tento projekt je inspirován studií Seminové et al. (2014) o vlivu metafor na pacienty trpící rakovinou; kromě pedagogického korpusu by dalším výstupem měl být Learning Metaphor Toolbox, který by mohl pomoci studentům, podobně jako Metaphor Menu od Seminové pomáhá pacientům.

Materiály ke stažení