AplikaceAplikace

Text a osobnost: Výzkum CPACT

Datum
Přednášející
  1. Dalibor Kučera
Abstrakt

Seminář je věnován představení a vybraným aspektům tříletého výzkumného projektu CPACT – Komputační psycholingvistická analýza českého textu (GA ČR 16-19087S). Výzkum CPACT je zaměřen na studium souvislostí mezi osobností člověka a slovy, která užívá; zejména na úrovni vztahů lingvistických charakteristik psaného/mluveného textu s výstupy psychologických testů zaměřených na sebeposouzení jedince a jeho posouzení druhou osobou. Výsledky výzkumu poukazují na značný potenciál ve využití komputačně-lingvistické analýzy v rámci psychologických disciplín, zejména v oblasti současné psychodiagnostiky.