AplikaceAplikace

Prezentace 1: Korespondence délek n-gramů v různých jazycích

Datum
Přednášející
Abstrakt

Při kontrastivním výzkumu často narážíme na problém nejasné korespondence mezi jednotkami různé délky (co odpovídá českým trigramům při srovnání s němčinou?). Na základě modelu, který je založen na srovnání velikosti inventáře jednotek různých délek a jehož výsledky jsou implementovány v korpusové kalkulačce Calc, lze dospět k doporučením pro jednotlivé dvojice jazyků. Model v příspěvku představíme a ukážeme praktické aplikace.