AplikaceAplikace

Prezentace 3: Engrammer: Nový

nástroj k identifikaci frazeologických vzorců. Představení na kontrastivní

anglicko-české studii

Datum
Přednášející
Abstrakt

Nástroj Engrammer vyhledává n-gramy obsahující konkrétní slovo či lemma. Ukazuje, v jakých lexikálních vzorcích se daná jednotka objevuje, na základě poměřování její kolokability s různými slovními kombinacemi. Vedle toho lze sledovat lexikální variabilitu na pozici zvolené jednotky, tj. s jakými jinými slovy v dané kombinaci alternuje (např. for the first TIME/FEW YEARS/HOUR…). Možné využití nástroje v praxi představíme na malé kontrastivní studii českých a anglických překladových ekvivalentů substantiv, která označují rodové protějšky (např. matka-otec, mother-father). Výsledky naznačují, jak se do frazeologií těchto substantiv promítají některá kulturní specifika.