AplikaceAplikace

NovaMorf - projekt nového morfologického značkování češtiny

Datum
Přednášející
  1. Vladimír Petkevič
Abstrakt

Autoři (Jarka Hlaváčová, Klára Osolsobě, Josef Šimandl, Martin Svášek,

Jan Křivan, Vladimír Petkevič) představí hotový návrh projektu: jeho

motivaci a koncepci, repertoár sledovaných morfologických kategorií a

jejich hodnot, hlavní problémy a plán dalšího rozvoje projektu (na

základě připomínek oponentů) a jeho implementace. V závěru budou shrnuty

hlavní kritické připomínky oponentů jako východisko k diskusi.

Materiály ke stažení