AplikaceAplikace

Využití fonetické databáze a korpusu CHRUP ve výzkumu češtiny nerodilých mluvčích (se zaměřením na rusky a polsky mluvící cizince)

Datum
Přednášející
  1. Kateřina Romaševská
Abstrakt

V příspěvku budou představeny fonetická databáze a korpus CHRUP, které se staly zdrojem dat pro výzkum češtiny nerodilých mluvčích na rovině fonetické a morfosyntaktické. Kromě metodického postupu (způsob sběru a zpracování dat) budou prezentovány výsledky dvou analýz věnovaných jednak realizaci kvantity vokálů v čtených projevech ruskojazyčných studentů češtiny, jednak specifikám osvojování českých reflexivních sloves polskými a ruskojazyčnými mluvčími.

Materiály ke stažení