AplikaceAplikace

"Močák narvanej k prasknutí" aneb K exemplifikaci ve slovníku

Datum
Přednášející
  1. Martin Šemelík
Abstrakt

V příspěvku se zamyslíme nad několika aspekty exemplifikace ve slovníku výkladovém, dotkneme se ale též příkladů ve slovníku překladovém. Především půjde mj. o následující otázky: Jsou příklady ve slovníku opravdu nezbytné? Jak vypadá situace v současných slovnících? Podle čeho se pozná (ne)dobrý příklad? Jakou roli zde hrají nové lexikografické trendy, především pak příklon k elektronickému médiu, resp. nové možnosti, které se otevírají díky velkým elektronickým korpusům? Stejně jako u jiných dílčích komponent heslové statě se i v případě exemplifikace ukazuje, že možných řešení je víc a že alfou a omegou veškeré lexikografické práce je funkce slovníku a jeho cíloví uživatelé.