AplikaceAplikace

Forenzní lingvistika v soudní praxi České republiky

Datum
Přednášející
  1. Veronika Nováková
  2. Václava Musilová
Abstrakt

Pod pojem forenzní lingvistika je vlivem zahraniční praxe zahrnuta celá řada disciplín. Cílem přednášky je proto odborné veřejnosti představit tu část forenzní lingvistiky, která se věnuje odhalování a dokazování trestné činnosti. Na praktických příkladech budou prezentovány jak metody, s nimiž se ve forenzní praxi pracuje, tak druhy expertiz.