AplikaceAplikace

(Ne)narušená komunikační schopnost v datech

Datum
Přednášející
  1. Lucie Brychtová
Abstrakt

Komunikace je pro společnost přirozená a zásadní. Pokud dojde k jakémukoli narušení, v tomto případě u komunikátora a/nebo příjemce, nemusí dojít ke správnému porozumění, tzn. k naplnění cíle komunikačního procesu.

Afázie je jedna z diagnóz, která se projevuje potížemi v produkci a percepci řeči. V rámci semináře bude představen výzkum, který detekoval její možné projevy ve spontánní řeči. Analýze předcházel sběr dat – za pomoci Fakultní nemocnice Brno a jejích pacientů – a přepis na základě stanovených pravidel.

Diskutovat bude možné o otázkách: Co lze z řeči vyčíst? Co může značit problém a co je v řeči „normální“? Jak přistupovat k přepisům? Jiná diagnóza – stejný postup?