AplikaceAplikace

Multimodální korpus češtiny CZICO: sběr a využití

Datum
Upřesnění
přesunto na podzim kvůli nouzovému stavu
Přednášející
  1. Eva Lehečková
  2. Jakub Jehlička
Abstrakt

V přednášce představíme koncepci multimodálního korpusu mluvené češtiny CZICO (Czech Interactional Corpus), budovaného v rámci projektu KREAS. Korpus o rozsahu 100 hodin obsahuje dialogické i skupinové projevy o různé míře spontánnosti. Přednáška podrobně představí proceduru sběru dat i její inspirační zdroje a shrne rovněž konkrétní multimodální výzkumy, pro něž byla tato data dosud využita.