AplikaceAplikace

Atlas centrální romštiny: metodologie a data

Datum
Upřesnění
pozor: o 1,5 hod. později a pouze online
Přednášející
  1. Viktor Elšík
Abstrakt

Centrální romština je romská nářeční skupina, jejímiž varietami hovoří (či tradičně hovořilo) romské obyvatelstvo dlouhodobě etablované na území historického Uherského království a později (od dob habsburských) také na území českých zemí a Haliče. Ačkoli první popisy centrální romštiny pocházejí už z počátku 19. století, systematický sběr jazykových dat v romských řečových komunitách po celém tradičním území centrální romštiny započal terénním výzkumem pro plánovaný atlas centrální romštiny v roce 2008. V rámci projektu bylo dosud základně zdokumentováno téměř 400 lokálních variet centrální romštiny a analyticky zpracováno a zmapováno přes tisíc strukturních rysů. Cílem této přednášky je stručně představit výzkumný kontext a metodologii probíhajícího projektu, zvláště s ohledem na získávání, databázové zpracování a geografickou reprezentaci dat.