AplikaceAplikace

Verbtag – značkování hodnot morfologických kategorií jednoduchých i složených slovesných tvarů v češtině

Datum
Přednášející
  1. Tomáš Jelínek
  2. Jan Křivan
  3. Vladimír Petkevič
  4. Hana Skoumalová
  5. Jana Šindlerová
Abstrakt

Od vydání korpusu SYN2020 (prosinec 2020) je v tomto korpusu i v mladších korpusech (SYNv9 a SYNv10) současné češtiny možné vyhledávat podle všech slovesných morfologických kategorií, a to i těch, které se vztahují k analytickým (víceslovným) slovesným tvarům, jež v češtině převažují. Kromě atributu "tag" je totiž možné využívat i atributu "verbtag", který obsahuje údaje o tom, zda sloveso (spolu)vytvářející slovesný význam je pomocné, nebo plnovýznamové, dále údaj o slovesném způsobu, diatezi, osobě, číslu a čase. Značkování se týká jak jednoslovných slovesných tvarů (indikativ 3. osoby prézentu: Pracuji v Ústavu anorganické chemie.), tak tvarů víceslovných (minulý čas 1. a 2. osoby: Pak jsi dostala, Evo, lépe placené místo.; kondicionál 3. osoby singuláru: Pak by se dalo něco dělat.). Autoři představí celkové pojetí značkování atributem "verbtag", jednotlivé sledované morfologické kategorie a jejich hodnoty a na příkladech předvedou, co se jak značkuje. Ukážou dále příklady snadného značkování analytických slovesných tvarů a také značkování případů složitějších, kde je značkování případně interpretačně nejasné, a rovněž struktury, s nimiž má automatické značkování potíže. Naznačí také, jaké má značkování výhody a využití.