AplikaceAplikace

Menzerathův-Altmannův zákon a segmentace jazykových jednotek

Datum
Přednášející
  1. Kateřina Pelegrinová
  2. Radek Čech
  3. Ján Mačutek
Abstrakt

Příspěvek bude věnován problémům segmentace vybraných jazykových jednotek z perspektivy Menzerathova–Altmannova zákona. Zákon popisuje vztah mezi délkami jednotek bezprostředně sousedících jazykových rovin, z čehož vyplývá potřeba specifické operacionalizace jednotek. U každé roviny je třeba stanovit jednak které jednotky jsou bezprostředně hierarchicky sousedící, jednak jak tyto jednotky dělit na segmenty o úroveň nižší. V prezentaci budou blíže představeny problémy segmentace v rovině morfologické a syntaktické. U morfologické segmentace bude popsán algoritmus segmentace slov na morfémy, u roviny syntaktické bude představena nově postulovaná jednotka zvaná lineárně dependenční segment.