AplikaceAplikace

Retrospektiva a perspektiva české dialektologie

Datum
Přednášející
  1. Martina Ireinová
  2. Marta Šimečková
Abstrakt

Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se od svého vzniku primárně věnuje systematickému studiu a dokumentaci teritoriálních dialektů českého jazyka. V přednášce budou představeny metody, které jsou běžně aplikovány při výzkumu nářečních specifik, též různé cesty k zachycení zjištěných jazykových jevů a možné formy jejich prezentace. Zvláštní pozornost bude věnována geolingvistické analýze materiálu a nově vybudovaným softwarům, umožňujícím na základě nářečních dat automaticky generovat jazykové mapy. Budou představeny i nové způsoby zpracování nářečního audiálního materiálu, nastolena bude mj. otázka automatizace přepisů s využitím umělé inteligence.