AplikaceAplikace

Morfosyntaktické, frazeologické a slovesně-lexikální chyby v textech českých a ruských žáků finštiny jako cizího jazyka

Datum
Upřesnění
cyklus doktorandi
Přednášející
  1. Valentina Dani
Abstrakt

Cílem příspěvku bude prezentovat morfosyntaktické, frazeologické a slovesně-lexikální chyby v textech českých a ruských žáků finštiny jako cizího jazyka SERR úrovně B1 na základě dat Mezinárodního korpusu žákovské finštiny. Příspěvek se bude zabývat nejčastějšími chybovými kategoriemi, vyskytujícími se v české a ruské složce Mezinárodního korpusu žákovské finštiny. V rámci příspěvku se budeme také věnovat chybové taxonomii, která byla využita pro anotaci dat. Následně se prezentace zaměří na hlavní kvantitativní a kvalitativní rozdíly mezi finštinou českých a ruských žáků a na obecné tendence žákovského jazyka.

Literatura:

Dani, V. (2022). Morfosyntaktiset, fraseologiset ja verbivalintaan liittyvät virheet tšekinkielisten ja venäjänkielisten suomenoppijoiden teksteissä ICLFI-aineiston perusteella. (K. Priiki, Ed.) Sananjalka, 64(64), 47-66. doi:10.30673/sja.115616

 

Jantunen, J. H., Brunni, S., & University of Oulu, Department of Finnish language. (2013). International Corpus of Learner Finnish [psaný korpus]. Kielipankki. Dostupné z: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20140730163