AplikaceAplikace

ENPHI: Korpus akademického jazyka českých anglistů

Datum
Upřesnění
cyklus doktorandi
Přednášející
  1. Tomáš Mach
Abstrakt

Příspěvek stručně představí korpus ENPHI (Corpus of English Philology), zejména pak proces sběru dat, design a jeho obsah. Pozornost bude zčásti věnována také problémům při sběru dat, jejich čištění a přípravě korpusu. Zároveň bude rozebrána a představena i druhá část korpusu, tj. odborné články expertních pisatelů.