AplikaceAplikace

Měl Dostál pravdu? Nový empirický přístup k vidu ve staroslověnštině / Was Dostál right? A New Empirical Approach to Aspect in Old Slavonic

Datum
Přednášející
  1. Laura Janda
Abstrakt