AplikaceAplikace

Diskuse ke klasifikaci textů

Datum
Přednášející
  1. interní schuse ÚČNK
Materiály
Abstrakt

Pro SYN2015 jsme se rozhodli přikročit k jistým změnám v klasifikaci textů, které by měly vést k aktuálnějším kategoriím a vhodnější granularitě tam, kde je potřeba. Předběžný návrh změn je hotový, smyslem semináře bude jej projednat, opřipomínkovat a na základě společné diskuse případně ještě upravit.

Součástí semináře nebude prezentace stávající podoby klasifikace ani navrhovaných změn, s obojím je třeba se seznámit předem s pomocí přiložených materiálů. Důrazně vás prosíme, abyste si dokumenty nastudovali a mohli tak rovnou vplout do konstruktivní debaty.

Materiály obsahují následující soubory:

  • klasifikace_puvodni.xlsx: přehledná tabulka se stávající klasifikací (kdo potřebuje ucelenější úvod, může začít heslem txtype_group na wiki)
  • klasifikace_zmeny.docx: popis navrhovaných změn
  • klasifikace_kompletni_info.docx: detailně popsaná nová klasifikace po uplatnění změn
  • klasifikace_prehledna_tabulka.xlsx: přehledná tabulka s novou klasifikací