AplikaceAplikace

Akademický slovník současné češtiny (k některým otázkám koncepce a tvorby připravovaného slovníku)

Datum
Přednášející
  1. Pavla Kochová
Abstrakt

V oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vzniká od začátku roku 2012 Akademický slovník současné češtiny (ASSČ). Navazuje na tradici všeobecných výkladových slovníků vznikajících v ÚJČ v průběhu 20. století, avšak mnohé aspekty se vzhledem k vývoji v oblasti lingvistiky řeší nově nebo odlišně.

Přednáška se zaměří 1) na základní charakteristiku vznikajícího slovníku, 2) na základní principy tvorby ASSČ, zejména v porovnání s lexikografickými postupy předcházejících slovníků a představí 3) řešení vybraných lexikálněsémantických jevů v ASSČ.