AplikaceAplikace

Slovesný vid v češtině z hlediska nevidomého pozorovatele

Datum
Upřesnění
končí semestr
Přednášející
  1. Ilona Kořánová
Abstrakt

V příspěvku představím teze své disertační práce. Témata, kterým se budu věnovat, uvádím v bodech.

  • Dvojí význam vidový: Gramatikalizovaný vid lexému na jedné straně a význam sdělení na straně druhé
  • Parametry vidových rozdílů a temporálně aspektuální markery: další činitelé, kteří spolu s predikátem vytvářejí vidový význam
  • Děje a stavy
  • Přechody mezi stavy
  • Povaha vztahů mezi členy vidové dvojice
  • Sémantické skupiny predikátů