AplikaceAplikace

Dvě česká nářečí na území dnešní RF

Datum
Přednášející
  1. Sergej Skorvid
Abstrakt

Přednáška si klade za cíl přiblížit současný stav dvou českých nářečí na území dnešní RF, která vznikla v důsledku dvou vln stěhování rolníků na severní Kavkaz od druhé poloviny 60. let 19. stol. a na Sibiř z ukrajinského Čechohradu počátkem 20. stol.

Přednášející ukáže, že v obou těchto nářečích je celkem dobře zachován systém výchozích českých dialektů, v prvním případě jihozápadního a v druhém severovýchodního, zároveň se však na nich projevil dlouhodobý vliv ruštiny a zčásti ukrajinštiny, a to v rovině nejen lexikální, nýbrž také fonetické a gramatické.

Nahráváním rozhovorů s mluvčími obou nářečí, od roku 2009 na severním Kavkaze a od roku 2013 na Sibiři, vznikl dosti reprezentatvní mluvený korpus, který nyní čeká na zpracování.