AplikaceAplikace

Automatická syntaktická analýza a analyzátor SET

Datum
Přednášející
  1. Vojtěch Kovář
Abstrakt

Přednáška se bude nejprve v obecné rovině zabývat automatickou syntaktickou analýzou a problematikou jejího vyhodnocování. Dále představí analyzátor SET a jeho aplikace, včetně průniků s korpusovou lingvistikou.