AplikaceAplikace

Korpus Merlin

Datum
Přednášející
  1. Barbora Štindlová
  2. Pavel Pečený
  3. Jirka Hana
Abstrakt

Od svého vzniku v roce 2001 se Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) stal nejdůležitějším referenčním nástrojem pro výuku a certifikaci jazyků a vytváření kurikul. Navzdory tomu narůstá obava, zda je klasifikace SERR dostatečně jasná a zda jsou profesionálové z oboru schopni spolehlivě odlišit rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi, aniž by měli k dispozici jejich názorné empirické charakteristiky. To se týká především jazyků jiných, než je angličtina, u kterých existuje naléhavá poptávka po takových empirických nástrojích. Projekt MERLIN reaguje na tuto poptávku pro češtinu, němčinu a italštinu a nabízí vícejazyčné multifunkční webové rozhraní, které umožňuje seznámit se s psanými studentskými texty na úrovni A1 až C1, jež se k SERR vztahují, a poukazuje na relevantní jazykové rysy.